Pages

Monday, 5 August 2013

TAZKIRAH RAMADHAN : UMNO vs. ISLAMTerdapat dua masalah dalam memperbaiki kehidupan umat Islam di Malaysia. Pertamanya pendirian UMNO yang sekular dan kedua, sikap zalim mereka terhadap orang lain.

     Persoalan pertama adalah bersangkutan dengan pendirian mereka terhadap agama Islam. Mereka sentiasa berdalih dan tidak serius untuk melaksanakan Islam. Sebenarnya mereka takut terhadap tuan-tuan Barat mereka yang memusuhi Islam sedang mereka tahu bahawa Islam tidak pernah menghalang kemajuan negara. Tetapi kalaulah mereka sendiri berpendirian Islam tidak membawa kemajuan maka merekalah golongan sekular  sebenar dalam negara ini.

     Islam tidak boleh membenarkan pendirian seperti ini kerana Islam adalah agama yang sempurna dan menyeluruh, maka faham sekular adalah faham yang terkeluar daripada agama Islam. Lihatlah firman Allah SWT :

   
MAKSUDNYA : pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu ugama kamu, dan Aku telah cukupkan nikmatKu kepada kamu, dan Aku telah redakan Islam itu menjadi ugama untuk kamu. maka sesiapa Yang terpaksa kerana kelaparan (memakan benda-benda Yang diharamkan) sedang ia tidak cenderung hendak melakukan dosa (maka bolehlah ia memakannya), kerana Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. (Surah Al-Maa’idah; ayat 3)


   

MAKSUDNYA : maka Demi Tuhanmu (Wahai Muhammad)! mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan Engkau hakim Dalam mana-mana perselisihan Yang timbul di antara mereka, kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan dari apa Yang telah Engkau hukumkan, dan mereka menerima keputusan itu Dengan sepenuhnya. (Surah An-Nisa’; ayat65)


     Persoalan kedua ialah sikap zalim terhadap orang lain. Mereka menggunakan kaedah yang salah dalam mempertahankan pengaruh dan kekuasaan melalui prinsip Machiavelli (matlamat menghalalkan cara). Sebagai contoh membatalkan dan merampas royalti minyak Terengganu, melambatkan geran berkapita dan geran jalan kepada negeri Kelantan, mengamalkan dasar double standard dan diskriminasi ke atas negeri yang di perintah oleh pembangkang di peringkat negeri seperti menghalang jabatan dan agensi kerajaan pusat daripada memberi kerjasama kepada kerajaan Kelantan dan menafikan hak Sekolah Agama Rakyat (SAR) daripada mendapat peruntukan kewangan kerajaan.

     Sikap zalim ini sudah bersifat asabiyyah yang dilarang oleh Islam kerana pemimpin dan ahli UMNO/BN turut merestuinya. Lihatlah firman Allah SWT dan hadis Rasulullah SAW :


   


MAKSUDNYA : Wahai orang-orang Yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang Yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran; dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa. dan bertaqwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui Dengan mendalam akan apa Yang kamu lakukan. (Surah Al-Ma’idah; ayat 8)

    Saya menyeru mereka yang terbabit agar keluar dari sikap sekular dan asabiyyah ini dan ingatlah bahawa Allah SWT tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
No comments:

Post a Comment